Relatie en persoonlijkheidsontwikkeling


 

 

Je mogelijkheden en vaardigheden zijn nauw verwant met je denkpatronen!

 

Door bewust te worden van deze patronen, van jezelf en anderen, leer je de oorzaken herkennen van aantrekking en afstoting.

 

Niets is toeval, maar dat slaat vooral op je eigen omschrijving van een gebeurtenis, dan het gebeuren zelf. 

 

Als patronen van ons denken niet bewust worden veranderd, dan weet je nu reeds wat de toekomst voor jou in petto heeft, want jij als denker geeft jezelf de ruimte of ontzegt jezelf en anderen de ruimte om tot iets nieuws te komen.

 

Het tot orde brengen van je denkpatronen geeft onmiddellijk gunstige resultaten.

 

Voor iemand die nog niet gewend is hiernaar te kijken, kan het nogal confronterend zijn om bewust te worden dat je de neiging had om negativiteit als houvast en middel te gebruiken om jezelf en anderen onder druk te zetten.

 

Je gevoelens kunnen door het stabiliseren van het denken de nodige ruimte krijgen om tot rust te komen. 

 

Ruimte in je denken creëren is dan ook heel belangrijk om uit je denkpatronen los te komen. Deze ruimte noemt men soms ook meditatie, wat in wezen aandacht betekent.

 

Meditatie of aandacht is dus iets wat iedereen op een bepaalde manier wel kan leren.

 

Om psychische en gevoelsmatige verbeteringen aan te brengen, is het een noodzaak om te leren je aandacht te richten, en ruimte toe te laten in je denken en uiteindelijk het denken los te laten, wat zich uit als innerlijke stilte.

 

Deze stilte is dan ook de basis van het nieuwe waarnemen zonder strijd of dwang, waardoor we onszelf en de buitenwereld leren ontmoeten, waarnemen zonder strijd of dwang, er volledig bewust naar leren kijken en niet ingrijpen.

 

Hieruit ontstaat natuurlijke wijsheid en emotionele onthechting waaruit de stilte en kalmte wordt bewaard.

 

Een evenwichtig leven ontstaat uit een evenwichtige kalme geest. En oefening baart kunst.

 

In deze dynamische tijden is het optimaliseren van onze mogelijkheden nog nooit zo actueel geweest! 

 

Jana Willems